RzeŸba d³uta Julii Ringel Keilowej

sintra_admin, August 28, 2021
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Warszawa, 1948-06. RzeŸba w drewnie przedstawiaj¹ca Cypriana Kamila Norwida, d³uta Julii Ringel Keilowej.
wb
PAP
Dok³adny dzieñ wydarzenia nieustalony.

Warsaw, June 1948. The wooden sculpture by Julia Ringel Keilowa presenting Cyprian Kamil Norwid.
wb
PAP